Anna Health LLC tôn trọng sự riêng tư của quý vị và đánh giá cao mối quan hệ giữa nhà cung cấp và người sử dụng. Chúng tôi thu thập thông tin về quý vị trong nỗ lực để cải thiện kinh nghiệm mua hàng của quý vị và cũng để giao tiếp với quý vị về các sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi của chúng tôi. Thông tin của quý vị được thu thập khi quý vị mua hàng, đặt câu hỏi cho chúng tôi, đăng ký cho bản tin hoặc cung cấp thông tin phản hồi về dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Thông tin của quý vị chỉ được sử dụng trong nội bộ chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ, cho thuê hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị ra bên ngoài. Tuy nhiên, quý vị nên ý thức rằng khi quý vị ở trên trang web www.annahealth.com, quý vị có thể được hướng dẫn đến các trang web khác thông qua các trang web tài trợ và việc này hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi khuyên quý vị hãy đọc và hiểu chính sách bảo mật của tất cả các trang web mà quý vị đến thăm.

Khách hàng ngoài nước Hoa Kỳ

Đây là một trang web thương mại của Hoa Kỳ. Chính sách bảo mật của trang web này sẽ áp dụng cho tất cả các thông tin thu thập, không phân biệt đất nước và nơi cư ngụ khi quý vị truy cập và mua hàng thông qua trang web này.

Đơn đặt hàng quốc tế

Nếu đơn đặt hàng của quý vị ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, quý vị đồng ý với chúng tôi các điều khoản bổ sung sau:

Nếu lô hàng bị trả lại do địa chỉ không chính xác, do quý vị từ chối nhận hàng, hoặc do bất kỳ lý do nào khác ngoài lỗi của chúng tôi, quý vị sẽ chịu tất cả các chi phí phát sinh.

Ngoài ra, quý vị được coi là nhà nhập khẩu cho tất cả các lô hàng từ chúng tôi. Vì vậy quý vị phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành có liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ và nước sở tại. Quý vị đồng ý chi trả tất cả các chi phí và tiền phạt phát sinh liên quan nếu kiện hàng vi phạm các quy định của nước sở tại.

Trong trường hợp chúng tôi đồng ý nhận lại lô hàng bị trả lại do vi phạm các quy định của nước sở tại, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền mua hàng sau khi khấu trừ các khoản chi phí phát sinh khác liên quan đến lô hàng.

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự an toàn cho trẻ em

Anna Health LLC quan tâm đến sự an toàn của trẻ em cũng như sự riêng tư về thông tin cá nhân của họ. Trang web này dành cho đối tượng chung, không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Theo đó, chúng tôi sẽ không cố ý thu thập thông tin của các trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện thông tin được thu thập từ các em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi ngay lập tức.

Thông tin liên lạc

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc ý kiến về thông tin bảo mật của chúng tôi,  hoặc nếu quý vị muốn chúng tôi cập nhật thông tin chúng tôi có về quý vị hoặc yêu cầu về việc sử dụng thông tin cá nhân của quý vị, hãy liên lạc với chúng tôi theo một trong những cách sau:

Email: info@annahealth.com

Điện thoại: 813-464-0967