Một cách khác để chứng tỏ rằng bạn yêu trái tim của bạn là bỏ hút thuốc. Nếu bạn hút thuốc sẽ làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch lên gấp 6 lần. Hút thuốc cành nhiều nguy cơ càng cao. Tuy nhiên, các công cuộc nghiên cứu xác nhận rằng bỏ hút thuốc có khả năng làm giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch ngay tức khắc và chỉ một năm sau đó và nguy cơ này giảm đi một nửa.

 

Thuốc Tam Cao