Điều Lệ Gửi Hàng và Giao Hàng Trong Hoa Kỳ


Chúng tôi gửi hàng bằng đường bưu điện qua USPS. Hàng đặt mua được gửi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nếu quí vị đặt hàng sau 3giờ (giờ Miền Đông), chúng tôi sẽ gửi hàng đi ngày hôm sau. Những đơn đặt hàng nhận vào ngày cuối tuần (sau 3 giờ ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật) sẽ được gửi đi vào ngày thứ hai.

Lệ Phí

Hàng gửi ưu tiên (US Priority Shipping Service)

Product Purchase Amount Shipping Charges Expected Delivery
$0.00 - $149.98 $9.95 2-3 business days*
$150.00 and over
FREE
2-3 business days*
*Ngày làm việc được ấn định là từ thứ Hai đến thứ Sáu (không kể ngày lễ).


Hàng gửi tốc hành (US Express Shipping Service) 

Product Purchase Amount Shipping Charges Expected Delivery
$0.00 - $149.99 $39.95 1-2 business days*
$150.00 - $199.99 $39.95 1-2 business days*
$200.00 - $299.99 $39.95 1-2 business days*
$300.00 - $399.99 $39.95 1-2 business days*
$400.00 - $499.99 $39.95 1-2 business days*
$500.00 - $9,998.99 $39.95 1-2 business days*
 *Ngày làm việc được ấn định là từ thứ Hai đến thứ Sáu (không kể ngày lễ).


Điều Lệ Gửi Hàng và Giao Hàng Ngoài Hoa Kỳ

Chúng tôi gửi hàng bằng đường bưu điện qua USPS và bằng đường thuỷ. Hàng hoá đặt mua chỉ được gửi đi sau khi đã được qua quá trình kiểm tra. Tuy nhiên, mỗi nước có luật lệ khác nhau nên việc gửi và nhận hàng đôi khi gặp khó khăn. Quí vị nên liên lạc với hải quan của quốc gia mà quí vị đang cư ngụ để biết điều lệ trước khi đặt mua hàng. Thêm vào đó, đôi khi quí vị cần phải trả thuế hay các phí phụ khác, hoặc hàng của quí vị không được giao do hải quan kiểm dịch và gửi trả lại cho chúng tôi.

Một vài sản phẩm dược thảo có thể được coi là bất hợp lệ hoặc cấm ở một vài quốc gia, tuỳ nơi, tuỳ lúc. Do đó việc liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền nơi quý vị cư ngụ trước khi đặt hàng là điều rất cần thiết.


Lệ Phí

Gửi hàng ưu tiên toàn cầu (Global Priority Shipping Service)

Product Purchase Amount Shipping Charges Expected Delivery
$0.00 - $149.99 $39.95 8-12 Business days*
$150.00 - $199.99 $39.95 8-12 Business days*
$200.00 - $299.99 $39.95 8-12 Business days*
$300.00 - $998.99 $39.95 8-12 Business days*
*Ngày làm việc được ấn định là từ thứ Hai đến thứ Sáu (không kể ngày lễ).


Gửi hàng tốc hành toàn cầu (Global Express Shipping Service)

Product Purchase Amount Shipping Charges Expected Delivery
$0.00 - $149.99 $69.95 5-7 business days*
$150.00 - $199.99 $64.95 5-7 business days*
$200.00 - $299.99 $65.95 5-7 business days*
$300.00 - $1,999.99 $62.95 3-5 business days*
*Ngày làm việc được ấn định là từ thứ Hai đến thứ Sáu (không kể ngày lễ).

Địa Chỉ Khách Hàng Quốc Tế (International Customer Addresses)
Để tránh những trở ngại trong việc giao hàng hay hàng hoá bị hoàn trả, xin vui lòng cho chúng tôi địa chỉ chính xác và số điện thoại để người giao hàng tiện liên lạc với quí vị khi có vấn đề.


Thông Tin Theo Dõi Kiện Hàng (International Tracking information)
Một khi kiện hàng đã rời khỏi nước Mỹ, thông tin theo dõi sẽ không còn hiệu lực. Xin vui lòng gửi điện thư cho chúng tôi qua info@annahealth.com nếu hàng của quí vị bị giao trễ hơn thời gian ấn định. Chúng tôi sẽ liên lạc với công ty giao hàng và sẽ cho quí vị biết thêm chi tiết nếu có.

Điều Lệ Chung

Vì sự an toàn chung, chúng tôi không chấp sự hoàn đổi hay trả lại một khi hàng đã được gửi đi. Tất cả các kiện hàng trước khi gửi đi đều được qua 3 khâu kiểm soát chặt chẽ  nên sự sai sót khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu có sự nhầm lẫn hay sai sót gì, chúng tôi sẽ cố gắng dàn xếp thỏa đáng. Nếu hàng hoá bị mất hay đỗ vỡ sẽ được đền bù tùy theo từng trường hợp.

Mọi vấn đề xin liên lạc 813-464-0967 trong giờ làm việc.
Điện thư: info@annahealth.com